Alternatory Rozruszniki CzęściFirma przyjazna rodzinie.

Nasza firma jest partnerem kilku program??w rodzinnych, mi?dzy innymi Rodzina +, miasta Bielsko Bia??a, Rodzina 3+, miasta Czechowice-Dziedzice oraz krajowego programu Karta Du??ej Rodziny.

Doceniaj?c trud wychowania i opieki nad dzie?mi, dzi?ki w/w programom jeste??my wstanie r??wnie?? wspom??c Pa??stwa w tych trudnych czasach Emotka u??miech

... czytaj wi?cej ...

Odiwedzamy EQUIP AUTO w Francji

PL Wybierasz si? na EQUIP AUTO do Francji ?

Emotka u??miech ?wietnie my r??wnie??.

Je??eli masz ochot? si? spotka? to zapraszam do kontaktu.EN Going to EQUIP AUTO, France?

Great we also.

If You would like to meet I invite You to contact us.

Artyku?? + Fotorelacja MIMS Automechanika - Moskwa 2015

MIMS Automechanika Moskwa 2015

MIMS Automechanika - Moskwa 2015, 20 edycja Targ??w Automechanika w Rosji, Moskwie.

1338 wystawc??w z 39 kraj??w na powierzchni 12 pawilon??w odwiedzi??o w sumie 31239 ludzi.

Wybieraj?c si? na te targi chcieli??my ..

... czytaj wi?cej ... http://osinskiartur.pl/Targi/MIMS2015

100,000 Towar??w w ofercie, osi?gni?te!

Mi??o mi Pa??stwa powiadomi? ??e w??a??nie osi?gneli??my pu??ap 100,000 towar??w w naszej ofercie! Emotka u??miech

Mam nadziej? ??e dzi?ki bogatej ofercie b?dziecie Pa??stwo mogli wybra? co?? dla siebie za rozs?dn? cen?.

Serdecznie zapraszamy :)

Odiwedzamy MIMS Automechanike w Moskwie

PL Wybierasz si? na Automechanik? do Moskwy ?

Emotka u??miech ?wietnie my r??wnie??.

Je??eli masz ochot? si? spotka? to zapraszam do kontaktu.EN Going to MIMS AutoMechanica, Moscow?

Great we also.

If You would like to meet I invite You to contact us.

Artyku?? + Fotorelacja, ReMaTec 2015

ReMaTec 2015, Holandia, Amsterdam (14-16/06)

Holandia, Amsterdam -> .. jeszcze tylu r????nych narodowo??ci, rower??w i samochod??w elektrycznych na 1 m2 nigdy nie widzia??em,... "inny ??wiat"...

To s? moje pierwsze wra??enia odno??nie wizyty w Amsterdamie.

OK ... wracaj?c do tematu "ReMaTec" ..."Najwi?kszy ewent regeneracji na ??wiecie"...

Dok??adnie m??wi?c s? to Targi Motoryzacyjne po??wi?cone tematyce Regeneracji.

... czytaj wi?cej ... http://osinskiartur.pl/Targi/ReMaTec2015

Sprawozdanie + Fotorelacja z Targ??w Opolagra 2015

Serdecznie zapraszamy to kr??tkiejgo zapoznania sie z relacj? targ??w Opolagra 2015

Opolagra Wystawa techniki rolniczej, pokazy i testy maszyn.

Dnia 12-14 w Kamieniu ?l?skim k/Opola odby??a si? XII Edycja Mi?dzynarodowej Wystawy Rolniczej Opolagra 2015.

... czytaj wi?cej ... http://osinskiartur.pl/Targi/Opolagra2015

Nowa wyszukiwarka po nazwie pojazdu

Na Pa??stwa pro??b? udost?pniamy wyszukiwark? alternator??w i rozrusznik??w po nazwie pojazdu.

Wyszukiwarka ju?? dzia??a jednak wci??? filtrujemy i dodajemy kolejne katalogi.

Wyszukiwarka umo??liwia wyszukiwanie dynamiczne jak i krokowe.

Zapraszamy do korzystania.

Wyszukiwarka znajduje si? w lewym g??rnym rogu ekranu, pod przyciskiem na czerwonym tle.

Zmiana godzin otwarcia.

Dla pa??stwa wygody zmieniamy godziny otwarcia.

Zmiana dotyczy tylko Sklepu

Aktualne godziny otwarcia:

  • Sklep: Pn - Pt 8.00 - 18.00, Soboty 7.00 - 14.00
  • Serwis: Pn - Pt 8.00 - 16.00, Soboty 7.00 - 14.00

Serdecznie zapraszamy.

Asortyment firmy SAPRISA

Rozszerzamy nasz asortyment o nowe produkty

G????wne zastosowania to : RUGGERINI, LOMBARDINI, HATZ itp

Zapraszamy serdecznie do sk??adania zapyta??/zam??wie??.

Przypominam o specjalnych cenach na warsztaty / sklepy / hurtownie :)

CARGO
WoodAuto
Auto Starter
Prestolite
Leece Neville
Iskra -> Letrika
Letrika -> Iskra
Ika - GeBe
Mobiletron
Saprisa
Valeo
Bosch
Ghibaudi
Wilson
NTN
Koyo
WAI
Delco Remy
Magneti Marelli
MITSUBISHI
Zen
ZM
ERA
HUCO
Woodward
MAHLE
Kissling
INA FAQ
DENSO
Dixie
AMATEK
Carbotech
Magneton
DOOSAN
Hitachi
Niermann